Naziv:
ZAJEDNICA UDRUGA POSTROJBI ZNG RH I HV 

OIB: 35870521757

Adresa: 10000 ZAGREB, MIROŠEVEČKI GAJ 7

Predsjednik: PAVO NALETILIĆ

Datum osnivačke skupštine: 24.02.2017. — Datum upisa u Registar udruga: 17.05.2017.


Cilj

 • Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države.Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
 • Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva.
 • Puna društvena reintegracija članova Udruge kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradovi, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

 • Osmišljavanje, predlaganje i provođenje projekata i programa socijalne i pravne zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; osmišljavanje, predlaganje i provođenje projekata i programa aktivnog sudjelovanja u svim oblicima društvenog života hrvatskih branitelja Domovinskog rata;
 • Organiziranje športskih i rekreacijskih aktivnosti hrvatskih branitelja Domovinskog rata;
 • Organiziranje i provođenje predavanja, seminara, radionica radi promicanja nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti;Izdavanj e informativnih biltena;
 • Obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih datuma Članica;
 • Dodjeljivanje pohvala članovima Članica, onima koji su svojim radom i djelom posebno doprinijeli za vrijeme Domovinskog rata i kasnije;
 • Dodjeljivanje priznanja institucijama i pojedincima zaslužnim za djelovanje Zajednice;
 • Suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim civilnim udrugama u RH i izvan nje;
 • Suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima te drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite Članica na partnerskim osnovama;
 • Suradnja i povezivanje s hrvatskim iseljeničkim organizacijama i klubovima, kao i međunarodnim organizacijama veterana, ustanovama i zakladama drugih država, a da njihove države nisu sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini;
 • Prikupljanje audio, video, foto i slične dokumentacije o Domovinskom ratu;
 • Prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje ciljeva i projekta Zajednice;
 • Provođenje humanitarnih i drugih djelatnosti;osiguranje pružanja psihosocijalne podrške.

Područja djelovanja

 • Branitelji i stradalnici Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji; Demokratska politička kultura; Ljudska prava; Međunarodna suradnja; Socijalna dj elatnost;

Povratak