Zavrsna 2023 01U Domu specijalne policije, 13. listopada 2023.g. održana je završna znanstveno–stručna konferencija projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost“ sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 476.577,83 eura, a razdoblje provedbe je od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2023.

Projekt je prijavljen u sklopu vrlo  specifičnog poziva čija je misija bila jasna - oformiti tematske mreže iz područja koja su od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku i Europsku uniju te uspostaviti, odnosno ojačati suradnju OCD s akademskom zajednicom, te na taj način  znanstveno – istraživačkim putem društvene potrebe prenijeti u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Samoj opsežnosti projekta svjedoči broj ljudi koji su na njemu bili angažirani. Hrvatski branitelji sudjelovali su u brojnim  anketnim istraživanjima i fokus grupama. Njihova spremnost na suradnju omogućila je da se razvijaju smjernice vitalne za naše društvo, a koje imaju potencijal da oblikuju i unaprijede zakonodavstvo naše države. Brojni studenti, terenski su provodili anketna istraživanja, dok su jedinice lokalne i regionalne samouprave bile suorganizatori strukturiranih dijaloga.

Kroz Tematsku mrežu branitelji, ne samo da su ostvareni svi postavljeni ciljevi, već je i cjelokupan krug partnera proširen. Prilikom prijave projekta sudjelovalo je 16 partnera, dok je za vrijeme provedbe pridruženo još 12. Provedeno je šest ispitivanja javnog mnijenja, šest znanstvenih istraživanja, dva stručna istraživanja, održano je šest strukturiranih dijaloga, doneseno šest strateških dokumenata – smjernica za razvoj javnih politika, te provedeno šest analiza utjecaja predloženih intervencija.

Poseban je naglasak stavljen na temu zdravstvene skrbi za branitelje, koja je, s obzirom na povećanje stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, prepoznata kao ključna. Stručnjaci i znanstvenici duboko su istražili ovo područje, pružajući dragocjene uvide i smjernice za budućnost. Doneseni zaključci, postat će podloga za nastavak rada na boljitku života branitelja i njihovih obitelji. 

Izvor članka: Tematske mreže branitelji

BROŠURA - TEMATSKE MREŽE BRANITELJI (klikni za preuzimanje)

ZNAČAJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U LAKŠEM PRISTUPU ZAPOŠLJAVANJA I VEĆOJ SOCIJALNOJ UKLJUČENOSTI HRVATSKIH BRANITELJIA (klikni za preuzimanje)


Zavrsna 2023 02

Zavrsna 2023 03

Zavrsna 2023 04

Zavrsna 2023 05

Zavrsna 2023 06

Zavrsna 2023 01

Zavrsna 2023 07